Doanh thu là gì? Ý nghĩa của các loại doanh thu

doanh thu là gì

Doanh thu là tiêu chí để đánh giá việc kinh doanh của một doanh nghiệp có hiệu quả hay không? Để hiểu đúng và chính xác về doanh thu là gì? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của fosteradream.org nhé!

I. Doanh thu là gì?

doanh thu là gì
Doanh thu là toàn bộ phần tiền thu được trong quá trình mua bán

Doanh thu là toàn bộ phần tiền thu được trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp dịch vụ của một cá nhân, tổ chức. Dựa vào doanh thu thực tế có thể xây dựng bảng báo cáo doanh thu cho cá nhân, tổ chức đó.

II. Ý nghĩa của doanh thu

Doanh thu của một doanh nghiệp phản ánh quy mô và quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp đó. Đây là cơ sở bù đắp chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiến hành nộp thuế cho Nhà nước. Doanh thu là giai đoạn cuối cùng trong quá trình luân chuyển vốn và nó tạo tiền đề cho quá trình tái sản xuất tiếp theo.

III. Công thức tính doanh thu

doanh thu là gì
Công thức tính doanh thu

1. Đối với hoạt động bán sản phẩm

Doanh thu = Giá bán X Sản lượng

2. Đối với các công ty cung cấp dịch vụ

  • Doanh thu = Số lượng khách hàng x Giá dịch vụ

Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch. Khi doanh thu có thể được xác định là cung cấp giá trị kinh tế hợp lý, thì doanh thu đã được nhận hay sẽ được thu để ghi nhận doanh thu.

Trong một hợp đồng kinh tế có thể có nhiều giao dịch và kế toán phải xác định được các giao dịch đó để ghi nhận doanh thu cho phù hợp. Trong việc ghi nhận doanh thu, nó phải được ghi nhận một cách chính xác về bản chất chứ không phải theo hình thức hay tên gọi, và nó phải được phân phối phù hợp với nghĩa vụ cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Đối với các giao dịch mà người bán hiện đang và sẽ có nghĩa vụ, thu nhập sẽ được phân bổ theo giá trị của từng nghĩa vụ và các nghĩa vụ đã hoàn thành sẽ được ghi nhận.

Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng phát sinh làm giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Nó bao gồm ba phần: chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán và hàng bán bị trả lại.

  • Chiết khấu thương mại: Phần mà doanh nghiệp đã giảm bớt hoặc hoàn trả cho người mua. Nó thường xảy ra khi mua sản phẩm và dịch vụ với số lượng lớn, có sự đồng ý của cả người mua và người bán để được chiết khấu thương mại.
  • Giảm giá bán hàng: Là khoản giảm trừ cho người mua sản phẩm. Có thể là do chất lượng sản phẩm kém, không có mẫu mã có chữ ký. Mức giảm này thực sự giảm ngay sau khi nó xảy ra.
  • Giá trị hàng bán bị trả lại: Phần khách hàng yêu cầu hoàn tiền do vi phạm hợp đồng, hàng kém chất lượng, không đúng mẫu mã,… Giá trị hàng trả lại chỉ được tính nếu hàng đã bán được khách hàng xác định là trả lại và thanh toán đã bị từ chối.

IV. Ý nghĩa của các loại doanh thu

doanh thu là gì
Ý nghĩa của các loại doanh thu

1. Doanh thu từ hoạt động bán hàng 

Doanh thu hoạt động bán hàng là việc mua và bán hàng hoá, sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra đã hoặc sẽ thu được toàn bộ lợi nhuận. Các khoản thu nhập này bao gồm chính và phụ phí.

Đây là nguồn vốn quan trọng của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thanh toán các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động bán hàng cũng là nguồn vốn giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự phụ thuộc vào vốn vay bên ngoài, giảm áp lực và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Doanh thu từ hoạt động tài chính 

Doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận, cổ tức được chia lợi nhuận, thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán, thu hồi, thanh lý, góp vốn liên doanh, đầu tư vào doanh nghiệp khác. Ngay cả thu nhập tài chính như thu nhập tỷ giá hối đoái, chênh lệch bán ngoại tệ và chuyển tiền cũng là một phần của doanh thu tài chính của công ty.

3. Doanh thu nội bộ

Doanh thu nội bộ là khoản tiền thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một công ty, tập đoàn. Đây là cơ sở để xác định tình hình kinh doanh nội bộ của công ty. Phần doanh thu này được ghi nhận khi doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển giao lợi nhuận, rủi ro gắn liền với hàng hóa cho người mua là nội bộ nhân viên.

4. Doanh thu bất thường

Doanh thu bất thường là khoản tiền từ các hoạt động không xảy ra thường xuyên. Như khi doanh nghiệp bán vật tư, vật dụng dư thừa, thanh lý tài sản hay các khoản phải trả nhưng không cần trả.

Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã hiểu được doanh thu là gì và các vấn đề liên quan. Thường xuyên truy cập vào website để cập nhật thêm nhiều bài viết mới nhất nhé!