Quản lý dự án là gì? Vai trò nhiệm vụ của quản lý dự án


Quản lý dự án là một công việc rất quan trọng và đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm và tư duy logic cao. Ngoài ra, các dự án lớn, kế hoạch và công việc luôn yêu cầu quản lý dự án. Bài viết hôm nay của fosteradream.org sẽ giải đáp chi tiết hơn về quản lý dự án là gì và những vấn đề xoay quanh nó.

I. Quản lý dự án là gì? 

Là ngành học nghiên cứu về lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian, phân bổ nguồn lực và cuối cùng là sự phối hợp và kiểm soát chặt chẽ

Là ngành học nghiên cứu về lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian, phân bổ nguồn lực và cuối cùng là sự phối hợp và kiểm soát chặt chẽ từ khâu phát triển dự án để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

Kết quả của dự án là việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ bằng mọi phương tiện và điều kiện tối ưu.

Sau khi tìm hiểu quản lý dự án là gì, bạn cũng có thể hình dung được quy trình quản lý dự án. Nó bao gồm ba giai đoạn chính: lập kế hoạch, phối hợp thực hiện và giám sát tiến độ.

Lập kế hoạch: Giai đoạn đầu của dự án. Bám sát ý tưởng bằng cách xây dựng mục tiêu, xác định vai trò cá nhân, tính toán các nguồn lực liên quan và sắp xếp chúng theo một quy trình thống nhất, hợp lý nhất. Bạn có thể lập kế hoạch bằng sơ đồ hoặc phương pháp truyền thống.

Phối hợp thực hiện: Việc phân phối các nguồn lực như vốn, lao động và thiết bị. Từ đó, bạn có cách theo dõi dự án của mình để kịp tiến độ thời gian. Phác thảo một sơ đồ với ngày bắt đầu và ngày kết thúc và một kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Giám sát tiến độ công việc: Hành động của quá trình điều phối là giám sát. Công việc chính của giai đoạn này là phân tích tình hình, báo cáo tình hình và đề xuất biện pháp xử lý khi có sự cố trong quá trình thi công. Bên cạnh việc theo dõi, đánh giá khách quan kết quả trung gian và kết quả cuối cùng để rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch.

II. Nhiệm vụ của ban quản lý dự án là gì

1. Kế hoạch dự án

Là nhiệm vụ đầu tiên của ban quản lý dự án. Bao gồm các quy trình cụ thể như tạo, đệ trình và phê duyệt kế hoạch dự án. Trong đó, bạn nên xác định nguồn lực cần sử dụng, thời gian hoàn thành, chỉ tiêu chất lượng khi bàn giao.

2. Chuẩn bị đầu tư

Sau khi quy hoạch được duyệt, nhiệm vụ tiếp theo của ban quản lý dự án là gì

Sau khi quy hoạch được duyệt, nhiệm vụ tiếp theo của ban quản lý dự án là gì? Thực hiện kế hoạch xây dựng, sử dụng tài nguyên, cơ sở hạ tầng và cảnh quan liên quan đến việc xây dựng. Chúng tôi sẽ tiếp tục bỏ vốn đầu tư và chuẩn bị các dự án khác.

3. Kết quả thi công

Là khâu tổ chức có sự đóng góp, hỗ trợ chặt chẽ của các bộ phận khác. Thuê và giám sát tư vấn, cung cấp ý tưởng, tổ chức thẩm định thiết kế và phê duyệt thiết kế, bao gồm các công việc cụ thể như:

Ngoài ra, họ phải làm việc với các cơ quan chức năng khác để đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư và bàn giao đất. Sau khi bàn giao mặt bằng thành công, Ban quản lý dự án sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu phù hợp và ký kết hợp đồng thi công. Nhận thi công sau khi thi công xong. Sau đó, người quản lý dự án cũng chạy thử nghiệm.

III. Vai trò của quản lý dự án trong ngành xây dựng

Quản lý dự án có vai trò rất quan trọng trong ngành xây dựng

Quản lý dự án có vai trò rất quan trọng trong ngành xây dựng. Công việc này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và tiến độ thực hiện dự án. Dưới đây là một số vai trò cơ bản của quản lý dự án:

 • Kiểm tra, giám sát tiến độ các công việc và lên kế hoạch phù hợp với mốc thời gian đã duyệt.
 • Đánh giá tình trạng quá trình thực hiện, đảm bảo dự án đang được triển khai đúng kế hoạch.
 • Trợ giúp trong công việc tạo, xem xét và đánh giá các chỉ tiêu khi lựa chọn nhà thầu phù hợp.
 • Giúp nhà thầu kiểm tra và báo cáo các vấn đề về nhân sự và thiết bị.
 • Theo dõi tiến độ và đánh giá tình trạng hoàn thiện của dự án.
 • Báo cáo những sai sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện công trình và đưa ra những yêu cầu về biện pháp khắc phục.
 • Báo cáo tình hình theo yêu cầu và đưa ra những chính sách đảm bảo chất lượng dự án đúng theo mục tiêu đã đề xuất.
 • Tư vấn cho hệ thống kiểm soát tài liệu của dự án.
 • Trợ giúp giải quyết các vấn đề thu công.
 • Kiểm tra và tư vấn về thiết kế của công trình.
 • Hỗ trợ kiểm soát những vấn đề phát sinh.
 • Hỗ trợ xây dựng công trình tạm thời, các khoa bãi tập thể, hệ thống điện nước, văn phòng ở công trường để phục vụ trong quá trình thi công.
 • Kiểm tra kế hoạch đào tạo và vận hành.
 • Đảm bảo quá trình thi công an toàn.
 • Hỗ trợ kiểm tra chất lượng và số lượng của vật liệu thi công.

Trên đây là những thông tin quản lý dự án là gì? Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn đọc!